Officiële verdeler voor
België - Nederland - Luxemburg

Fabric Coating

Product SKU: NCPFP

53,24 € incl BTW

Fabric Coating Nano Ceramic Protect Nano Ceramic Protect
53.24 53.24 EUR
NCPFP

Impregneren van stoffen bekleding, tapijten, alcantara, materiaal daken in cabrio's. Gebruiksaanwijzing: Aanbrengen op een schoon, droog oppervlak. Goed schudden voor gebruik. Spray vanaf een afstand van 15-20 cm. Spray kruis 2 lagen. Handdroog in: 30 minuten. Tijd van volledige uitharding: 6 uur.

Waarschuwing: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan kanker veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsmaatregelen hebt gelezen en begrepen.
Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontlading. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douchen. NA blootstelling of bezorgdheid: een arts raadplegen.

In geval van brand: Gebruik schuim om te blussen.

nano_ceramic_protect_benelux_fabric_protector

Impregneren van stoffen bekleding, tapijten, alcantara, materiaal daken in cabrio's. Gebruiksaanwijzing: Aanbrengen op een schoon, droog oppervlak. Goed schudden voor gebruik. Spray vanaf een afstand van 15-20 cm. Spray kruis 2 lagen. Handdroog in: 30 minuten. Tijd van volledige uitharding: 6 uur.

Waarschuwing: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan kanker veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsmaatregelen hebt gelezen en begrepen.
Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontlading. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douchen. NA blootstelling of bezorgdheid: een arts raadplegen.

In geval van brand: Gebruik schuim om te blussen.


Autonieuws - Auto-actualiteit snel, betrouwbaar en met meerwaarde
Vos Car Electronics

Nano Ceramic Protect Benelux
Automotive Cardetailing

Officiële verdeler voor
België - Nederland - Luxemburg

Teutseweg 33
3520 Zonhoven
België

Tel. +32 (0)477 23 27 26


© 2022 Nano Ceramic Protect Benelux - Automotive Cardetailing. Alle rechten voorbehouden. Design by We Cre8 It.

Versie 2.0