Officiële verdeler voor
België - Nederland - Luxemburg

Orange Snow Foam

Product SKU: NCPOSF

19,99 € incl BTW

Inhoud
Orange Snow Foam Nano Ceramic Protect Nano Ceramic Protect
19.9892 19.9892 EUR
NCPOSF

Een zeer effectief, niet-corrosief - oranje actief schuim. Dit product is geschikt voor alle soorten voertuigen. Bevat een hoogschuimend reinigingsmiddel voor optimale resultaten. Verwijdert vuil van alle ondergronden: lakwerk, chroom, glas, rubber, vinyl, kunststof, etc. Zeer efficiënt product met een speciale formule en een frisse geur.

Gebruiksaanwijzing: Het beste te gebruiken met een schuimpistool. Schud de fles goed voor gebruik. Spoel overtollig vuil en vuil af met water. Afhankelijk van het type en de mate van vervuiling de juiste verdunningsverhouding in acht nemen (minimale verhouding: 1 liter vloeistof op 20 liter water, maximale verhouding: 1 liter vloeistof op 5 liter water). Na het wassen afspoelen met schoon water. Voor het beste resultaat droogwrijven met een microvezeldoek. Laat de oplossing niet opdrogen op het oppervlak van het voertuig. Niet gebruiken op hete oppervlakken.

Waarschuwing: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Handen, onderarmen en gezicht grondig wassen na gebruik. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

Bij inslikken: mond spoelen. Geen braken opwekken. Trek alle vuile, doorweekte kleding onmiddellijk uit. Huid afspoelen met water/douchen.

Bij inademing: Persoon in de frisse lucht brengen en ongehinderd blijven ademen.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Ga door met spoelen. Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts. Specifieke behandeling (zie op dit etiket).

Opgesloten houden. Inhoud/verpakking afvoeren naar erkend afvalverwerkingsbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt.

nano_ceramic_protect_benelux_orange_snow_foam

Een zeer effectief, niet-corrosief - oranje actief schuim. Dit product is geschikt voor alle soorten voertuigen. Bevat een hoogschuimend reinigingsmiddel voor optimale resultaten. Verwijdert vuil van alle ondergronden: lakwerk, chroom, glas, rubber, vinyl, kunststof, etc. Zeer efficiënt product met een speciale formule en een frisse geur.

Gebruiksaanwijzing: Het beste te gebruiken met een schuimpistool. Schud de fles goed voor gebruik. Spoel overtollig vuil en vuil af met water. Afhankelijk van het type en de mate van vervuiling de juiste verdunningsverhouding in acht nemen (minimale verhouding: 1 liter vloeistof op 20 liter water, maximale verhouding: 1 liter vloeistof op 5 liter water). Na het wassen afspoelen met schoon water. Voor het beste resultaat droogwrijven met een microvezeldoek. Laat de oplossing niet opdrogen op het oppervlak van het voertuig. Niet gebruiken op hete oppervlakken.

Waarschuwing: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Handen, onderarmen en gezicht grondig wassen na gebruik. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

Bij inslikken: mond spoelen. Geen braken opwekken. Trek alle vuile, doorweekte kleding onmiddellijk uit. Huid afspoelen met water/douchen.

Bij inademing: Persoon in de frisse lucht brengen en ongehinderd blijven ademen.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Ga door met spoelen. Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts. Specifieke behandeling (zie op dit etiket).

Opgesloten houden. Inhoud/verpakking afvoeren naar erkend afvalverwerkingsbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt.


Autonieuws - Auto-actualiteit snel, betrouwbaar en met meerwaarde
Vos Car Electronics

Nano Ceramic Protect Benelux
Automotive Cardetailing

Officiële verdeler voor
België - Nederland - Luxemburg

Teutseweg 33
3520 Zonhoven
België

Tel. +32 (0)477 23 27 26


© 2022 Nano Ceramic Protect Benelux - Automotive Cardetailing. Alle rechten voorbehouden. Design by We Cre8 It.

Versie 2.0