Officiële verdeler voor
België - Nederland - Luxemburg

Tar & Glue

Product SKU: NCPTG

17,99 € incl BTW

Inhoud
Tar & Glue Nano Ceramic Protect Nano Ceramic Protect
17.9927 17.9927 EUR
NCPTG

Zeer effectief product met een bijzonder hoog oplossend vermogen voor teervlekken, bitumen, paraffine, kunstharsen, vet- en stickerresten. Product verdampt zeer langzaam. Lange droogtijd. Product laat geen vlekken achter. Het oppervlak blijft droog, schoon en zonder resten.

Gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik. Let op gelijmde aanbouwdelen die indien nodig kunnen worden losgemaakt (lijsten, spiegels, enz.). Met een trekker direct op het te reinigen oppervlak sprayen, na korte inwerktijd met een absorberende doek afwrijven. Let op: Niet gebruiken op pas geverfde onderdelen.

Let op: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan kanker veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees en begrijp alle veiligheidsinstructies voor gebruik. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douchen. NA blootstelling of bezorgdheid: een arts raadplegen.

In geval van brand: blussen met poeder.

nano_ceramic_protect_benelux_tar_and_glue

Zeer effectief product met een bijzonder hoog oplossend vermogen voor teervlekken, bitumen, paraffine, kunstharsen, vet- en stickerresten. Product verdampt zeer langzaam. Lange droogtijd. Product laat geen vlekken achter. Het oppervlak blijft droog, schoon en zonder resten.

Gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik. Let op gelijmde aanbouwdelen die indien nodig kunnen worden losgemaakt (lijsten, spiegels, enz.). Met een trekker direct op het te reinigen oppervlak sprayen, na korte inwerktijd met een absorberende doek afwrijven. Let op: Niet gebruiken op pas geverfde onderdelen.

Let op: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan kanker veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees en begrijp alle veiligheidsinstructies voor gebruik. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douchen. NA blootstelling of bezorgdheid: een arts raadplegen.

In geval van brand: blussen met poeder.


Autonieuws - Auto-actualiteit snel, betrouwbaar en met meerwaarde
Vos Car Electronics

Nano Ceramic Protect Benelux
Automotive Cardetailing

Officiële verdeler voor
België - Nederland - Luxemburg

Teutseweg 33
3520 Zonhoven
België

Tel. +32 (0)477 23 27 26


© 2022 Nano Ceramic Protect Benelux - Automotive Cardetailing. Alle rechten voorbehouden. Design by We Cre8 It.

Versie 2.0